Nyheter

Nyheter

Kieri-sällskapet på Matarengi marknad, 12-14 juli


Det blev en trivsam tillställning med många besökande, intressanta samtal och ett antal böcker sålda. Gunnar var själv och besökte montern - mycket pigg för dagen.


Årsmöte i Övertorneå, lördagen den 1 juni


Årsmötet hölls i den återuppbyggda Särkilax kyrka i Övertorneå. Jan Tollin inledde med att berätta om kyrkans historia och arbetet med att bygga upp kyrkan på nytt.

Styrelsen omvaldes i sin helhet.

Gunnar Kieri fyller 90 år

Nyårsafton 2018

Gratulationer till Gunnar som fyller 89 år    på nyårsaftonen!

Gunnars föreläsning på Norrbottens museum onsdag den 29 nov.

Gunnar höll en entimmes långt föredrag om sitt 46 år långa författarskap.

Gunnar gjorde en kort resumé över sitt skapande. Boken om arbetsstugorna  "Bara ett liv" fick ett speciellt omnämnande. Kanske den viktigaste boken jag skrivit, sa Gunnar.

De drygt 20 åhörare som trotsade kylan och hade sökt sig till Norrbottens museum satt och lyssnade fascinerat på den 89-åriga Tornedalsförfattaren.

Bokbord på bokfestivalen i Kiruna, lördagen den 14 oktober

Gunnar Kieri på Bok & Bild, Luleå, lördagen den 21 oktober

kl. 14.00.


Kom och lyssna på ett samtal mellan Gunnar och Curt Persson om boken ”I knektens öga” och om dess tillkomst.


Lokal: Vingen, plan 5, Biblioteket, Kulturens hus, Luleå.


Bokbord på Bok & Bild

Under Bok & Bild kommer Sällskapet att som vanligt ha ett bokbord med information om Sällskapet och försäljning av Gunnars böcker.

Vi har bokbordet tillsammans med Tornedalica.


Författarträff med Gunnar Kieri


Söndag 16 juli, kl. 11.30

Röda Kvarn - Matarengivägen 16, Övertorneå.


Tornedalsförfattaren Gunnar Kieri berättar om sin bok och dess tillkomst. 

Under 1990-talet kom romantrilogin om Tornedalens och Malmfältens historia ut med delarna Pil med järnskodd spets, Färden mot Jukkasjärvi och När tranorna vänder åter. Nu har den sedan länge utsålda trilogin kommit ut på nytt i en  samlingsvolym med titel I knektens öga.


Årsmöte


Söndagen den 16 juli 2017, kl 15.00.


Simu-Tollingården, Matarengiv. 28, Övertorneå


Alla är hjärtligt välkomna!Årets julklapp!

Gunnar Kieris storverk i nyutgåva.

Kiruna Stadsbibliotek måndag 12/12 kl.10.00

Tidningsföreningen i Kiruna firar 25 år under 2016. Basen har alltid varit KirunaTidningen, men med åren har vi också utvecklat och breddat vår verksamhet genom att starta Kiruna Bokhandel och även genom att ge ut böcker.    KirunaTidningen Förlag har hittills hunnit med att ge ut sex böcker och vi är mycket stolta över att i samarbete med Sällskapet Gunnar Kieris vänner nu kunna presentera vår sjunde bok – I knektens öga.   Författaren Gunnar Kieri arbetade i tio års tid med den historiska romanserie, där han berättar Nordkalottens och framför allt Tornedalens och Malmfältens historia.   De tre böckerna Pil med järnskodd spets (1990), Färden mot Jukkasjärvi (1993) och När tranorna vänder åter (1998) kom att bli Gunnar Kieris kanske mest hyllade verk. Böckerna har sedan mycket länge varit slutsålda och i princip omöjliga att få tag i. Nu ger vi ut samtliga tre böcker samlingsvolymen I knektens öga.

I samband med boksläppet inbjuder vi er härmed till presskonferens måndag 12 december kl. 10.00. Platsen är lokalen Vingen i Luleå Stadsbibliotek, där ni får träffa författaren Gunnar Kieri, Lennart Rohdin, ordförande i Sällskapet Gunnar Kieris vänner samt Lars Lindberg, KirunaTidningen Förlag. 

Medlemsavgiften för 2017!  


Medlemskap för 2017 uppgår till 200 kronor för enskild medlem. Beloppet sätts in på Sällskapets bankgiro 781-9196 i Sparbanken Nord i Kiruna.

Du får gärna hjälpa oss att sprida kunskap om Sällskapet vidare till vänner och bekanta, så att vi blir ännu fler.

Lennart Rohdin får ånyo regeringens uppdrag.


Utredning ska föreslå en stärkt minoritetspolitik

Regeringen har idag tagit beslut om att tillsätta en utredning som bland annat ska göra en översyn av lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk. Den särskilde utredaren Lennart Rohdin har även i uppdrag att analysera och föreslå hur efterlevnaden av de nationella minoriteternas rättigheter ska säkras.

– Sedan den här regeringen tillträdde har vi varit väldig tydliga med att vi ska stärka de nationella minoriteternas rättigheter. Nu tar vi fram de skarpa förslag som ska ge oss en bättre och mer fungerande minoritetspolitik. Lennart Rohdins djupa kunskaper och långa engagemang borgar för ett underlag med hög kvalitet som leder till konkreta förbättringar, säger kultur- och demokratiministern Alice Bah Kuhnke.


I utredningens uppdrag ingår i huvudsak att göra en analys av minoritetspolitiken för att visa på styrkor och utmaningar, samt att lämna förslag på hur efterlevnaden av de nationella minoriteternas rättigheter ska säkras samtidigt som deras möjligheter till inflytande och delaktighet stärks.


Utredningen ska också föreslå hur den statliga samordningen och uppföljningen ska organiseras, överväga om en möjlighet till prövning av beslut som är fattade med stöd ibland annat minoritetslagen ska införas, samt utreda behovet av insatser för att öka samhällets kunskap om de nationella minoriteterna.


Lennart Rohdin är sakkunnig på det minoritetspolitiska området, tidigare riksdagsledamot för Folkpartiet och f.d. enhetschef vid Länsstyrelsen i Stockholms län.


Utredningen ska redovisa uppdraget senast den 15 juni 2017.Årsmöte

Lördag 7 maj 2016, kl 13.00 i Storsiens bygdegård. 


Gunnars första bok ”1:a arbetskompaniet Storsien” om interneringarna under andra världskriget står i fokus under mötet.

Gunnar Kieri medverkar vid årsmöte.


Samling kl 13.00 i Bygdegården

Gunnar berättar/läser (ca 20 min)

Yvonne Blombäck berättar/läser (ca 15 min)

Samtal om Storsiens historia (medverkande vi kontaktar är Ulf Renlund, chef Försvarsmuseet, K-G Lindbäck Storsien samt Gunnar och övriga närvarande)


Paus för kaffe

 

därefter årsmötet och besök på byamuseet.

Kalix kommunalråd Ellinor Söderlund är ordförande för årsmötet.

Stöd till återutgivning av Gunnars historiska serie


Kiruna kommun har beviljat 50.000 kronor och Haparanda Stad har beviljat 20.000 kr till stöd för en återutgivning av de tre första böckerna i Gunnars historiska serie om Malmfälten och Tornedalen.

Sällskapet letar vidare efter kompletterande stöd för att möjliggöra återutgivningen.

Påminnelse

Medlemsavgiften för 2016!  


Medlemsavgifterna för 2016 har börjat trilla in på vårt bankgiro, men här kommer en påminnelse. Medlemskap för 2016 uppgår till 200 kronor för enskild medlem. Beloppet sätts in på Sällskapets bankgiro 781-9196 i Sparbanken Nord i Kiruna.

Du får gärna hjälpa oss att sprida kunskap om Sällskapet vidare till vänner och bekanta, så att vi blir ännu fler.

Littfest 18-19 mars i Umeå 


Fredag-lördag 18-19 mars äger den årliga litteraturfesten Littfest rum i Folkets Hus i Umeå. Gunnar Kierisällskapet är på plats under Littfest med ett bokbord, där vi informerar om Sällskapet och erbjuder Gunnars senaste böcker till försäljning. Besök oss gärna vid bokbordet, om Du har vägarna förbi under Littfest!

Grattis Gunnar som fyller 87 år,

på nyårsafton!


..............................................


Bok och Bild i Luleå 23-24 oktober.

 

Bokbord, samt visning av filmen ”Vi kommer tillbaka” med introduktion/ framträdande av Gunnar Kieri.


Lokal: Reginerummet i Biblioteket på Kulturens Hus,

Tid:     Lördag kl 13.00


Gunnar medverkar själv och presenterar filmen så här:

”Min farmors far Isak Hietala dog 1861. Han var gift med Eva-Kaisa. De hade fyra barn. Eva-Kaisa gifte om sig med Tossan Heikki. De fick två barn Karl och Sofia.

1877 gav sig Tossan Heikki iväg till Norge undan svälten. Han tog med sig nioåriga sonen Karl. Därmed försvann de. Heikki hade lovat hämta hustrun och dottern senare men han hörde aldrig av sig.

I min ungdom hörde jag berättas om dem. 1980 for jag till Norge för att söka efter dem. Filmen handlar om deras färd och mitt sökande.


Välkommen!


Se en filmsnutt här.


.............................................


ÅRSMÖTE med filmvisning.


Lördagen den 16 maj 2015, kl 10.30.

i Haparanda, Stadsbiblioteket.

Gunnar Kieri medverkar vid årsmötet.

Filmen "Vi kommer tillbaka" visas efter årsmötet.

Se en filmsnutt här.

.............................................


LITTFEST i Umeå den 13-14 mars


Träffa Gunnar Kieri

Torsdagkväll den 12 mars kl.18.30


På Klossen (gamla ungdomsgården),

Ålidhems centrum, Ekonomistråket 6.


Tornedalingar i Umeå bjuder in till en kväll med dubbelföreläsningar.


Gunnar och Sällskapet finns under fredag och lördag

vid ett bokbord under Littfesten.


...........................................


Gratulationer till Gunnar på 86 årsdagen!

Kierisällskapet © 2012