Bli medlem

Bli medlem!

Du kan stödja Sällskapets verksamhet och bli medlem genom att sätta in medlemsavgiften på Sällskapets bankgiro 781 - 9196 i Sparbanken Nord i Kiruna.

Årsavgiften är 200 kr för enskild medlem. Du kan också bli ständig medlem genom att sätta in 2.000 kr som ett engångsbelopp.

För föreningar/bibliotek är avgiften 200 kr och för företag/institution 1.000 kr.

Ordförande Lennart Rohdin påminner om medlemsavgiften.


Våra aktiviteter bygger på att vi har medlemmar och gärna fler. Just nu betyder varje krona mycket för arbetet med nytrycket av Storsienboken.


Medlemskap för 2019 uppgår oförändrat till 200 kronor för enskild medlem.

Beloppet sätts in på Sällskapets bankgiro 781-9196 i Sparbanken Nord i Kiruna.

 

Kierisällskapet © 2012