Hem

 Sällskapet Gunnar Kieris vänner

Sällskapet Gunnar Kieris Vänner bildades 2011 för att främja utgivning och spridning av Gunnar Kieris litterära verk, sprida kunskap om hans liv och gärning och stödja honom i hans fortsatta litterära skapande.

Kierisällskapet © 2012