Styrelsen

 Sällskapet Gunnar Kieris vänner

Styrelsen 2019-2020


Ordförande:  Lennart Rohdin, Gräddö

Kassör:         Lars Lindberg, Kiruna

Sekreterare:  Jan Unga, Luleå

Ledamöter:   Barbro Alatalo, Luleå

                     Kerstin Salomonsson, Umeå

                     Tore Hjorth, Haparanda

                     Rolf Kieri, Uppsala

Ersättare:     Marita Mattson Barsk, Övertorneå

                     Curt Persson, Luleå


Revisorer:     Anita Svensson, Kiruna

                      Kjell Törmä, Kiruna

Ersättare:      Monica Simu, Övertorneå

                      Gudrun Kroon, Övertorneå


Valberedning:        Kjell Törmä, Kiruna

Sammankallande: Jan Tollin, Övertorneå


Kierisällskapet © 2012